Ekspertstemmer - en guide til ekspertkommunikation og interessevaretagelse i et digitalt mediebillede

Ekspertkommunikation bliver vigtigere og vigtigere for at virksomheder, organisationer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner kan trænge igennem til medier og beslutningstagere.

Ekspertstemmer er guiden til eksperter og deres kolleger i danske presse- og kommunikationsafdelinger, der gerne vil have en tydeligere stemme på deres område, og være mere offensive i deres eksterne kommunikation og interessevaretagelse.

I bogen møder du cases, eksempler og interview med nogle af de mest fremtrædende talspersoner i danske organisationer, der alle arbejder i de mest dagsordensættende organisationer på deres område. Deres erfaringer bliver i bogen krydret med konkrete råd og vejledning til, hvordan man arbejder med at styrke sin ekspertkommunikation som individ og som organisation.

Bogen rummer hands on rådgivning om at optræde i medierne og være aktiv på Twitter og LinkedIn til de talspersoner, der eksekverer organisationens faglige budskaber, og den rummer råd til implementering og udvikling til de kommunikationsmedarbejdere, der skal understøtte ekspertstemmerne i det daglige.

Ekspertstemmer

Troels Johannesen, 2023, Trykværket, 136 sider i print, 179 kroner. 

Kan også købes som e-bog til 99 kroner. Klik her.

Ekspertstemmer er fyldt af konkrete eksempler og erfaringer fra nogle af de fremtrædende eksperter og talspersoner i toneangivende danske organisationer.

Få blandt andet inspiration fra Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Hanne Storm Edlefsen, direktør for energiøer i Energinet, Troels Ranis, direktør for DI Energi, Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen og Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Skal din organisation have løftet arbejdet med kommunikerende eksperter og talspersoner?

Inspirationsoplæg

Giv organisationens eksperter et godt afsæt for at kommunikere mere og bedre i medierne og på sociale medier.

På et halvanden times inspirationsoplæg får eksperter og kommunikationsfolk en god start på at tænke ekspertkommunikation på tværs af medier.

15.000 ex moms

Inspirationsoplæg + kursus

Med denne pakke får du både inspirationsoplægget på halvanden time og kan vælge mellem et to timers kursus for eksperter og talspersoner i enten:
> Mediehåndtering
> Professionel brug af Twitter
> Professionel brug af LinkedIn

28.000 ex moms

Du kan også få hjælp til et helt forløb, der professionaliserer organisationens ekspertkommunikation

Eksperter og talspersoner skal uddannelses, have sparring og løbende opkvalificeres for bedst muligt at kunne trænge igennem til medier, beslutningstagere og andre målgrupper. Det kræver ofte, at man laver et forløb og tilbyder det til de eksperter, der skal optræde eksternt.

Jeg tilbyder et forløb over 12-14 uger, der både involverer kick off og inspirationsoplæg, kurser i mediehåndtering, og professionel brug af LinkedIn og Twitter samt individuel sparring med den enkelte ekspert.

Interesseret i at høre mere om uddannelsesforløbet? Ring eller skriv til Troels Johannesen.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev