Digital interessevaretagelse

Jeg hjælper organisationer og virksomheder med at påvirke politiske beslutninger med digitale og sociale medier.

Ledelsen på sociale medier

Jeg er specialiseret i at lægge strategi for ledere og træne dem, så de får gennemslagskraft på sociale medier.

Social medie-strategi

Alle organisationer har brug for at arbejde strategisk med deres sociale medier for at få størst mulig effekt.

Ekspertstemmer

Min nye bog hedder Ekspertstemmer, og handler om hvordan virksomheder og organisationer kan bruge deres eksperter og andre talspersoner mere professionelt. 

I bogen får du konkrete råd til at arbejde struktureret med ekspertkommunikation i medierne og på sociale medier.

social medier oplæg

Kurser & oplæg

Jeg holder oplæg om (næsten) alt inden for digitale og sociale medier, og holder kurser om digital interessevaretagelse og employee advocacy og om professionel brug af Twitter og LinkedIn.

Udvalgte kunder