Digital interessevaretagelse

Jeg hjælper organisationer og virksomheder med at påvirke politiske beslutninger med digitale og sociale medier.

Ledelsen på sociale medier

Jeg er specialiseret i at lægge strategi for ledere og træne dem, så de får gennemslagskraft på sociale medier.

Social medie-strategi

Alle organiationer har brug for at arbejde strategisk med deres sociale medier for at få størst mulig effekt.

Del dig stærkere

Min første bog hedder “Del dig stærkere“, og er samtidig blevet et grundlag for min ekspertise i at få virksomheder, ledere og medarbejdere til at bruge sociale medier til at kommunikere professionelt. 

del dig stærkere

Kurser & oplæg

Jeg holder oplæg om (næsten) alt inden for digitale og sociale medier, og holder kurser om digital interessevaretagelse og employee advocacy og om professionel brug af Twitter og LinkedIn.

Udvalgte kunder