digital interessevaretagelse

Hvad er digital interessevaretagelse?

Digital interessevaretagelse eller digital public affairs er det samlede arbejde du lægger i digitale og sociale medier for at lægge tryk på dine mærkesager i det daglige eller i særlige kampagner. Digital interessevaretagelse handler både om at sætte strøm til budskaber, træne talspersoner til at agere digitalt og udnytte platformene optimalt. Det handler om at lægge den rigtige digitale strategi, kunne agere taktisk online og udnytte teknikken på digitale og sociale medier til at trænge igennem til organisationens væsentligste interessenter.

Digital interessevaretagelse består af ni elementer – eller skridt i en proces

Vælg dine ´must win battles´

Hvilke sager skal du bare igennem med hos politikere, medier og branche? Du skal ikke have for mange, og du skal have viden og tyngde om områderne i din organisation for at få succes.

Udvælg platforme og afsendere

Hvilke digitale og sociale medier skal du bruge, og hvem er dine talspersoner? Det er afgørende for din succes, at du finder ud af om det er LinkedIn, Twitter, Facebook eller noget helt fjerde, der passer til din sag, og hvilke personer i organisationen, der bedst bærer budskabet igennem.

Byg platforme rigtigt op

Meget god kommunikation er spildt, hvis ikke platformene på sociale medier er bygget rigtigt op, så de får størst mulig effekt. Det handler om teknik, og det er vigtigt i digital interessevaretagelse.

Ej dine nøgleord

Sidder du stærkt på de vigtigste nøgleord for dine interesser på hjemmeside, i sociale medier og i Google? Er det din organisation politikere og medier får frem på lystavlen når der googles og researches på holdninger og viden inden for dine ’must win battles’. Ord er vigtige – også i digital interessevaretagelse, og derfor kræver det minutiøst arbejde at vinde kampen om ord.

Afdæk dine interessenter digitalt

Hvem er det du gene vil påvirke, og hvordan er de kørende digitalt? Er borgmesteren i kommunen på LinkedIn? Kan du gå i dialog med en ordfører på Twitter? Og hvad med mulige samarbejdspartnere du kan bruge på din vej til politiske sejre – og konkurrenterne? Det er afgørende at vide, hvor interessenterne står digitalt, så de kan adresseres rigtigt, på de rigtige kanaler.

Overvåg samtaler og nøgleord

Når du laver digital interessevaretagelse, skal du ikke tale hele tiden. Du skal i høj grad også lytte, og det gør du helt enkelt ved at sørge for, at du følger politiske interessenter, konkurrenter, beslutningstagere og andre interessenter og ser, hvad de taler om på sociale medier. Du laver et overvågningsset-up, så du kommer til at deltage i de rigtige samtaler, og du lytter med, hver gang nøgleord for dine must win battles nævnes på sociale medier.

Guidelines og træning af medarbejdere og ledelse

Når du har fastlagt, hvem der skal fremføre dine budskaber i din digitale interessevaretagelse, skal fagmedarbejdere, ledere og andre talspersoner trænes, så de kan teknikken, tonen og agere på de platforme I har valgt. Det kræver for mange øvelse, feedback og kontinuerlig opfølgning, så der skabes en god frekvens i opslag og delinger.

Producer grafisk understøttelse af budskaber

Visuelle virkemidler fungerer godt i den digitale interessevaretagelse, så tænk i at få dine budskaber sat ind i en visuel ramme. Skab fx grafikker med rigtige mennesker, hvis interesser I varetager. Brug (letafkodelige) tal, der understøtter jeres dagsorden, og VIS på den måde, hvorfor politikere og andre, skal bruge jeres argumenter fordi I ved noget om emnerne, og skaber værdi i policy arbejdet.

Eksekvér!

Eksekveringsdelen i digital interessevaretagelse handler naturligvis også om at få eksekveret så virkningsfuldt som muligt. Når Twitter bruges til at præge en politisk debat, skal der følges op med dialog og uddybende forklaring når beslutningstagere bider på. Når der er skabt nye relationer med interessenter på LinkedIn, skal relationerne nurses osv. Og så skal du kunne skrue op og ned for tempoet alt efter, hvor aktuel dine sager er. Digital interessevaretagelse foregår hele året, hvor sager primes og jorden gødes – og med fuld damp i kampagnemodus når behovet er der.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev