strategi

Hvilken strategi skal du vælge til bedre kommunikation på tværs af medietyper?

Kommunikationsstrategien

Mange organisationer vælger at lave en ny kommunikationsstrategi hvis man samtidig har lavet en ny forretningsstrategi eller lagt en ny rute for organisationens fremtid. Kommunikationsstrategier laves også ofte når der kommer ny direktør eller politisk valgte, der vil sætte deres eget præg på kommunikationen (ofte fordi kommunikationen ofte får skylden hvis noget ikke spiller) eller hvis en ny kommunikationschef har nye ideer, der skal føres ud i livet.

En kommunikationsstrategi har som et af sine vigtigste formål at skabe konsensus i organisationen om hvilken retning man vil gå kommunikativt. Derfor er både en bred inddragelse og godkendelse på højeste niveau også afgørende for, at en kommunikationsstrategi skal lykkes.

En god kommunikationsstrategi, der er godkendt på rette sted, giver den kommunikationsansvarlige et afgørende redskab for at kunne prioritere mere langsigtet, herunder også at sammensætte det rigtige hold, der skal eksekvere på strategien.

Du vælger ofte at lave en kommunikationsstrategi, hvis du har lavet interessentanalyser eller imageundersøgelser, der viser at noget skal forbedres. Ellers hvis du ikke bliver hørt nok på Christiansborg eller opbakningen fra medlemmer eller kunder er dalende.

Et par fordele:  

 • En overordnet kommunikationsstrategi skaber fælles retning. Se på den som et beslutningsdokument.
 • En kommunikationsstrategi er noget de fleste beslutningstagere i en organisation kan forholde sig til, hvis den ikke bliver for teknisk eller kanalspecifik
 • En gennemarbejdet kommunikationsstrategi giver plads til, at kommunikationsafdelingen bedre selv kan prioritere over tid.

Værd at huske:  

 • En kommunikationsstrategi skal rykke ved noget – husk at kommunikation skal løse problemer og udfordre status quo
 • En kommunikationsstrategi skal være til at forstå for alle i organisationen
 • En god kommunikationsstrategi ser 360 grader på organisationen – og ikke blot på det arbejde, der pt er organiseret i kommunikationsafdelingen.
Et par fordele:

 • En social medie-strategi er med til at professionalisere og strukturere organisationens arbejde med sociale medier
 • En gennemtænkt social medie-strategi skaber en rød tråd i organisationens arbejde med de sociale medier som ofte bliver brugt for opdelt
 • En social medie-strategi gør arbejdet med de mange sociale kanaler mere målbart

Værd at huske: 

 • Sociale medier er blevet så vigtige kanaler, at de ikke blot skal ses som add on til det ”normale” kommunikationsarbejde. Professionel brug af sociale medier skaber et nyt mindset i de fleste organisationer
 • Sociale medier er effektive, men kan ikke bruges til alt. I din social medie-strategi skal du fokusere på det sociale medier er bedst til
 • Med til en god social medie-strategi hører også at turde tage fat om de svære spørgsmål og fx fravælge kanaler, der ikke opfylder et klart formål. 

Kanalstrategien

En kanalstrategi kan ikke erstatte en kommunikationsstrategi fordi denne her er meget mere operationel – optimalt er det faktisk hvis kanalstrategien understøtter retningen, der er lagt i kommunikationsstrategien.

På samme måde er det heller ikke en social medie-strategi, fordi den er bredere og har en større indvirkning på organisering af kommunikationsarbejdet i organisationen.

Et par fordele:

 • En kanalstrategi skaber overblik for alle, der skal arbejde hands on med kommunikation i organisationen og den onboarder nye ansatte så de ved, hvordan medierne bruges

  • En kanalstrategi gør – hvis den laves rigtigt – at indhold bedre udnyttes på tværs af platforme i forskellige versioner og formater
  • Med en kanalstrategi skabes et vigtigt ejerskab blandt enkelte medarbejdere

  Værd at huske:

  •  En god kanalstrategi bygger på dels indsigt i jeres organisations kommunikationsbehov og dybdegående indsigt i, hvad de enkelte kommunikationskanaler kan og ikke kan
  • For at opnå størst effekt med en kanalstrategi, er det en fordel at opstille must win battles, der kortlægger det vigtigste man skal kunne med kommunikation i organisationen – hvis det ikke allerede er beskrevet i kommunikationsstrategien
  • En kanalstrategis vigtigste pointer bør udbredes i hele organisationen så alle ved, hvad de vigtigste kommunikationskanaler er målrettet til – det giver en hjælpende hånd til fravalg i det daglige.

  Det er ikke ligegyldigt, hvilken strategi du vælger, og det er heller ikke ligegyldigt hvordan den skrues sammen, hvem der inddrages og hvor konkret den er.

  Har du brug for hjælp til både sparring om den rigtige strategi eller til fødselshjælp i processen så skriv til Troels Johannesen på tj@troelsjohannesen.dk

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev