digital pr

4 råd til at lave PR på tværs af medier

Hvis du vil trænge igennem med dine budskaber og dagsordener, er du nødt til at lægge tryk på alle kommunikationskanaler. Den klassiske PR-indsats skal have følgeskab af andre formater målrettet digitale og sociale medier.

Du vil gerne lancere en ny undersøgelse, en rapport eller et nyt initiativ i din virksomhed eller interesseorganisation. Men hvad gør du?
Forsøger du at sælge en solohistorie ind til et dagblad? Laver du en pressemeddelelse som du distribuerer bredt, og håber det bedste? Skriver du en kronik?
Den klassiske tilgang fungerer stadig for nogle organisationer – hvis man i forvejen har en legitimitet, og ejer sit område, samt hvis matrialet er stærkt nok. Og omtale på radio, tv og i dagblade kan stadig være guld værd.

Men for mange virksomheder og organisationer, der vil ud over rampen eller ind og blive del af en dagsorden, skal der andre ting til. Der er man nødt til at forberede sin lancering med en række forskellige kommunikationsprodukter, der samlet skaber et tværmedielt tryk under budskaberne.

Tag dig tid til at forberede dit PR-arbejde

Der er så stor konkurrence om at trænge igennem til medier, politikere og beslutningstagere, at PR arbejdet simpelthen kræver mere forberedelse end det gjorde for blot 5-10 år siden.

Du er derfor nødt til at afsætte tid og ressourcer til at skabe indhold, der kan være med til at sætte strøm til din PR, og lave en plan for dit PR-arbejde, der rækker udover den direkte mediekontakt. Det kræver også, at flere fagligheder er i spil når PR-arbejder skal gøres – pressemedarbejderen er derfor ikke længere en one man army. Mere om det lidt senere.

Tænk visuelt

For at lægge tryk på dine budskaber, hvad enten det alene er i mediekontakt eller du kommunikerer til en bredere målgruppe, er du nødt til at producere indhold, der fungerer visuelt.

Skal du lancere en ny rapport, undersøgelse, et årsregnskab eller et nyt initiativ bør du tænke i at producere små videoer med talspersoner, der kort præsenterer hovedvinkler og kernebudskaber. Du bør også producere små infografikker, der kort dokumenterer vinklen i din historie, og som let kan deles i sociale medier.

Brug flere kanaler

Kernen i PR på tværs af medier er – naturligvis – at du bringer flere kanaler i spil når du vil ud med dine budskaber. Du skal derfor kunne tilrettelægge din PR-indsats, så der du bruger en bred vifte af medier, og bruger dem til det de er bedst til.

De journalister du gerne vil nå med din historie, er på de fleste sociale medier. Og det gør ikke noget, at de ser en flig af historien på flere af dine egne kanaler som teasers. Brug Facebook til at skabe engagement i dit budskab, Brug Twitter til at præsentere historien kort, brug LinkedIn til at få professionelle interessenter til at engagere sig i dit budskab så der allerede her opnås en solid validitet i dine budskaber. Og husk at have et sted på din hjemmeside, der samler al relevant materiale relateret til din PR-indsats, så journalister og andre, kan læse mere, downloade matriale osv.

Indsatsen på tværs af medier, skal have en klar rød tråd, og det er ligeså stor en del af pressearbejdet nu, og kræver mere af den presseansvarlige som skal kunne tænke i kampagner.

Genovervej din organisation af pressearbejdet

Fordi pressearbejdet nu ikke blot består af opkald eller mails til redaktioner og direkte kontakt med journalister, men er en langt mere bredspektret disciplin, der trækker tråde til decideret kampagnearbejde, er organiseringen af mediearbejdet også nødt til at være anderledes.

Pressechefen bør have flere kompetencer (som beskrevet her), og bør fx kaldes mediechef, og have en placering i (særligt) interesseorganisationer, der er så tæt som muligt på public affairs-arbejdet. Samtidig bør der følge ansvar med, der gør at mediechefen kan trække på grafikere, tv-folk og organisationens eksperter i fx annoncering på sociale medier, der også skal indtænkes som en del af PR-arbejdet.

De journalistiske kompetencer, der gør at du kan finde den gode historie, vinkle og at du ved, hvordan medierne fungerer, kommer ikke til at gå af mode i PR-arbejde, ligesom det altid vil være en uvurderlig kompetence at have et stærkt netværk blandt journalister.

Men den PR-faglige værktøjskasse skal udvides med viden om, hvordan digitale og sociale medier kan sætte strøm til organisationens synlighed i medierne.
Forståelsen af nødvendigheden af denne nye tilgang, er en del af mange organisationers kommunikationsudfordring i disse år.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev