8 råd til public affairs-konsulenter på Twitter

Hvis du arbejder med public affairs og gerne vil påvirke de politiske beslutningsprocesser, er dit relationsarbejde på Twitter en vigtig brik i at give dig adgang til politikerne med dine argumenter. Din interessevaretagelse på Twitter foregår i det offentlige rum. Det stiller krav til dine metoder, hvis du vil tages seriøst som professionel interessevaretager. Du får her otte råd til at komme i gang eller til at fortsætte dit arbejde med at involvere dig selv og den organisation du arbejder for i den politiske proces.

1 Skab værdi for politikerne

Ligesom hvis du mødes med politikere på Christiansborg eller andre steder, kræver det, at du kommer med noget relevant når du interagerer med politikere på Twitter. Du skal skabe værdi og opbygge og vedligeholde en position, hvor du bliver lagt mærke til af politikere, embedsmænd og andre som en, der kommer med substans. ’Værdi’ er her kendetegnet ved, at du kommer med brugbart materiale fra din organisation, nye vinkler på politiske emner, cases og nye indsigter, der kan hjælpe politikeren i deres pressede politiske arbejde. Kun ved at skabe reel værdi for dem du vil påvirke, skaber du stærke relationer over længere tid.

2 Lyt!

En af de vigtigste ting du generelt skal kunne som public affairs-konsulent er at lytte til politikere, embedsmænd og andre aktører på dit felt. Og på Twitter har du alle muligheder.Hvis du har baggrund i kommunikationsbranchen tænker du måske, at du skal kommunikere offensivt hele tiden. Men som interessevaretager handler det mindst ligeså meget om at lytte. Hvad er på den politiske dagsorden, hvilke vinkler lægger politikerne ned over deres tweets om deres politiske emner, og hvordan kan du byde ind med nye perspektiver, der forbedrer politikernes mulighed for at træffe grundige beslutninger (som du er med til at præge). Opsæt din overvågning af både traditionelle medier og i særdeleshed Twitter, så du kender dagsordener og politikernes egne argumenter og positioner.

3 Vær faktuel og skab legitimitet

Det vil ofte være fristende for public affairs folk at skyde organisationens holdninger til politiske emner afsted i en lind strøm. Men på Twitter er det mindst ligeså vigtigt, at du kan formidle fakta og informationer for at byde ind og få en plads i den politiske dialog. Du skal bruge tid på at skabe tal, data, cases og argumenter som du kan bringe ind til politikere og som kan formidles kort og præcist i det digitale miljø.Du skal sætte strøm til dine policy papers, så de politikere du ønsker at nå, kan få dine argumenter pædagogisk formidlet i en travl hverdag. Hvis du formår at være faktuel og få relevante interessenters opmærksomhed på Twitter, har du også skabt dig en position, hvor det er lettere at tage en analog dialog, hvor du kan bruge længere tid på dine pointer. Fakta og substans er med til at opbygge den legitimitet du skal bruge for at have en platform til at påvirke politikere generelt.

4 Vær hjælpsom

Det gælder i alle sociale relationer, og det gælder også i public affairs på Twitter, at du skal være hjælpsom. Din rolle som public affairs konsulent på Twitter er også at bibringe den politiske dialog substans og indhold og nuancere eller være med til at dreje en diskussion. Det er naturligvis især vigtigt, hvis de politiske vinde og den aktuelle framing af sagen ikke er til din organisations fordel. Du skal både kunne hjælpe med informationer om sagen fra din egen organisation og kuratere indhold fra andre kilder, der kan understøtte din sag og som politikere og andre kan få brug for at forstå fx komplekse sager. Hvis du er god til at hjælpe politikerne, styrker du din sociale kapital, der hjælper dig dit virke.

Træng i gennem med Twitter

Lær hvordan du bruger Twitter til at skabe synlighed om din organisation og bruge mediet som en del af din digitale interessevaretagelse. Jeg lærer dig, hvordan du brger Twitter strategisk, taktisk og operationelt.

5 Vær transparent

Politikere ønsker gennemsigtighed i hvem de snakker med. Det gælder ikke mindst hvis det er repræsentanter for særinteresser som de er i dialog med. Derfor skal du som public affairs-konsulent på Twitter være tydelig omkring hvem du arbejder for, og hvilke interesser du har i en given sag. Det svækker din sag, hvis du starter en dialog og forsøger at påvirke under dække. Skriv hvor du arbejder i din Twitter-bio, så det er tydeligt, hvilket ærinde du har. Politikere har som oftest intet imod at tale med public affairs folk, hvis de gør deres arbejde ordentligt og reelt skaber værdi.

6 Skab dig selv et mandat internt

Noget af det, der afholder både kommunikationsfolk og public affairs-konsulenter fra at kaste sig over Twitter som redskab til politisk dialog er, at de enten ikke har et mandat fra deres ledelse eller, at mandatet er uklart. Det er vigtigt for at kunne navigere på Twitter og i dialog med politikere, journalister og andre, at du som professionel aktør har et klart mandat.Får du spørgsmål fra politikere, embedsmænd eller andre nytter det ikke noget, at du skal vende det med tre fagspecialister i din organisation, at det skal godkendes af din chef eller, at det skal i udvalgsarbejde. På Twitter forhandles politik og journalistiske vinkler i realtid, og der skal du kunne agere for at have gennemslagskraft.

7 Skab dig en go-to position

Hvis du formår at arbejde professionel som interessevaretager på Twitter, skaber du dig en go-to-position hos både politikere og medier. De betyder ikke kun, at du får flere relevante følgere af dine budskaber på Twitter, det betyder også, at du skaber dig en position, hvor du i højere grad bliver inviteret med ombords når nye sager skal diskuteres politisk. På den måde, kan Twitter være et redskab for dig til at opnå tilgængelighed og den helt afgørende legitimitet, hvor din organisation får en adkomst til det politiske maskinrum.

8 Skab mediepres

Dialog, hjælpsomhed og alt det som beskrevet ovenfor når dig rigtig langt. Men ind i mellem får din sag bare ikke den opmærksomhed du ønsker, og du er nødt til at bruge Twitter til at skabe et mediepres om din sag. Journalister, der dækker dit område, følger dig måske allerede på Twitter og kender til de politiske issues, der debatteres på Twitter og som du forsøger at påvirke. Dem har du måske også skabt dig en adgang til via dit professionelle arbejde på Twitter, og har derfor lettere ved at sælge din historie om din sag. Her kan du bruge løs af dine egne eller kollegers kompetencer ud i mediehåndtering, men husk blot, at bliver du selv for grovkornet eller unuanceret i dine tweets, så kan det skade den relation du nøjsomt har bygget op til centrale politikere.

Public affairs på Twitter er – som meget andet public affairs-arbejde – et langt sejt træk uden hurtige løsninger. Relationer og legitimitet er nøglen, og det tager tid at opbygge. Det er bare om at komme i gang.

Følg Troels Johannesen på Twitter

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev