digital interessevaretagelse

Sådan bruger du LinkedIn til interessevaretagelse

LinkedIn kan bruges til mange ting, men en af de undervurderede discipliner er at bruge LinkedIn til politisk interessevaretagelse fordi flere og flere politikere og andre beslutningstagere finder vej til LinkedIn. Og det er ikke mindst brugbart for både virksomheder, interesseorganisationer og erhvervsorganisationer, der hele tiden har brug for at blive hørt af politikere. Men hvordan gør du, og hvad skal du være opmærksom på? Få de vigtigste indsigter her – og nyttige tip fra en erhvervsordfører.

Hvis du arbejder med public affairs og politisk kommunikation og gerne vil påvirke de politiske beslutningsprocesser, kan dit formidlingsarbejde på LinkedIn være vigtig en brik i at give dig adgang til politikerne med dine argumenter. Men alt for mange bruger platformen forkert, spammer politikerne eller udnytter ikke mulighederne for at synliggøre viden, der både skaber synlige resultater og langvarige relationer med politikeren.

Brug viden til at bygge relationer

Ligesom hvis du mødes med politikere på Christiansborg eller andre steder, kræver det, at du kommer med noget relevant når du interagerer med politikere på LinkedIn. Du skal skabe værdi og opbygge og vedligeholde en position, hvor du bliver lagt mærke til af politikere, embedsmænd og andre som en, der kommer med viden og substans.

Mona Juul, der blandt andet er erhvervsordfører og klimaordfører hos Konservative siger til denne artikel, om hvad, der er det vigtigste i interessevaretagelse på LinkedIn:

”Viden er vejen, og jeg er altid klar på at blive klogere og få ny indsigt. Husk at jeg gerne vil se dit budskab fra flere vinkler. Forsiden og bagsiden. Det er mest troværdigt. Og det er sådan, vi bedst bygger en relation.”

Vær faktuel og skab legitimitet

Du opnår naturligvis ikke stærke relationer til politikere på LinkedIn fra den ene dag til den anden. Det kræver en tålmodig opbygning af dit eget ”brand” som politisk konsulent, hvor du kontinuerligt bringer viden i spil, giver nye indsigter som styrker din og din virksomheds position over for de politikere, der er vigtige for dig at adressere.

Uden en klar legitimitet får du ikke politikerne i tale. Fakta og substans er med til at opbygge den legitimitet du skal bruge for at have en platform til at påvirke politikere generelt. Det kræver også at det indhold du poster på LinkedIn, er stærkt og gennemtænkt, og ikke blot synsniger. De organisationer, der vil være succesfulde med at sende deres politiske konsulenter og andre ud på LinkedIn bør producere indhold til hjemmesiden, der let og forståeligt forklarer om de udfordringer og løsninger du gerne vil præsentere politikerne for. Og så må det gerne være let tilgængelige tekster og grafikker, der supplerer de tunge rapporter.

Der er brug for et klart mandat

Noget af det, der afholder både kommunikationsfolk og public affairs-konsulenter fra at kaste sig over at bruge LinkedIn som redskab til politisk dialog er, at de enten ikke har et mandat fra deres foresatte eller, at mandatet er uklart. Helt basale aftaler som, hvor langt kan man gå som menig ansat i kommunikationen med beslutningstagere er nødt til at være på plads for, at man som fx politisk konsulent kan hjælpe sin organisation på LinkedIn.

Et klokkeklart råd til alle politiske konsulenter og andre på LinkedIn er derfor at lave aftaler om, hvilke rammer man kan bevæge sig inden for, og hvor man skal passe på. Det giver den ansatte konsulent en tryghed i det daglige kommunikationsarbejde, og gør det lettere med klare emnevalg at opbygge en faglig genkendelighed på LinkedIn.

Gå i dialog og vær hjælpsom

Det gælder i alle sociale relationer, og det gælder også i den politiske dialog på LinkedIn, at det er dialogen og ikke enetalen, der virker på både relationsopbygning og det at skabe grundlag for at kunne påvirke politikere med argumenter.

Derfor er det heller ikke nok blot at lave et opslag en gang om måneden om et eller andet din organisation har på hjerte. Det er mindst lige så effektivt for dig og værdifuldt for politikeren, hvis du bruger tid på at lytte til, hvad de mener og hvad deres position er. Og så turde gå i dialog om det i kommentarfeltet.

Her kan du både hjælpe med informationer om sager fra din egen organisation og kuratere indhold fra andre kilder, der kan understøtte din sag og som politikere og andre kan få brug for for at forstå fx komplekse sager. Husk du skal gerne blive anset for at være ekspert på dit område, selvom du arbejder med særinteresser.

Hvem kan du adressere på LinkedIn?

Noget af det vigtigste i interessevaretagelse på sociale medier, handler naturligvis om, hvilke politikere du kan adressere på hvilke kanaler. Hvilke politikere er aktive på Twitter, og hvilke bruger hellere Facebook eller LinkedIn.

Som hovedregel er det sådan lige nu, at der er flere politikere fra de blå politikere, der bruger LinkedIn aktivt. Politikere som Mona Juul, Tommy Ahlers og Alex Vanopslagh, men også erhvervsmiister Simon Kollerup bruger LinkedIn aktivt til at kommunikere til og med særligt erhvervsinteresser og på den måde segmentere den politiske kommunikation og målrette budskaber til målgrupperne på LinkedIn. Det giver dem en fordel i forhold til at få erhvervslivets input via de sociale kanaler – og åbner en mulighed for interessevaretagere til at søge indflydelse til de partier, der pt. er i opposition og som derfor er særlig afhængig af fx tal, analyser og viden ude fra ’virkeligheden’.

Lad vær med at spamme

En af de største fejltagelser jeg ser fra politiske konsulenter på LinkedIn er, at man i opslag falder for fristelsen til at tagge fx samtlige af Folketingets ordførere på et område for at de skal se et opslag. Det kan naturligvis have en effekt på nogle fordi opslaget så (måske) bliver set af politikeren eller dennes assistent. Men for det meste er det at bekræfte som spam på den måde at ’masse-tagge’ politikere, og det kan få negativ effekt.

Mona Juul fra Konservative siger:

”Helt ærligt. Skal du tagge mig, så gør det med noget du ved, jeg synes er relevant og interessant. Involver mig på en naturlig måde i opslaget, og ikke bare som en af mange. Lav i stedet flere opslag målrettet dem du ønsker i tale. Ros virker i øvrigt også altid godt.”

Synliggør medietid og indflydelse

Et af de sikre valg som indholdselement man som politisk konsulent kan bruge, er at bruge LinkedIn til at synliggøre organisationens medietid. At gøre beslutningstagere opmærksom på, at den ene og den anden sag bliver bragt på dagsordenen over for et større publikum.

Det kan helt lavpraktisk være at lave opslag hvor man viser sig selv eller organisationens topfolk i News, i Børsen eller i lokale og regionale medier. Altammen er det med til at skabe en volumen omkring de politiske interesser man har, og er godt og engagerende indhold på LinkedIn, hvor det jo gælder om at få netværket aktiveret med likes og kommentarer for at nå langt ud med budskabet.

Gør fx som Noa Jankovic, der er chefkonsulent i Dagrofa-koncernen og tidligere public affairs chef i Landdistrikternes Fællesråd.

https://www.linkedin.com/posts/noajankovicc_borgere-k%C3%A6mper-for-at-redde-deres-lokale-activity-6759196932033323008-Gl_P

Vil du lære at bruge LinkedIn i interessevaretagelse, så book et kursus for din organisation eller virksomhed.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev