social medie strategi

Sådan laver du en social medie-strategi

Få hjælp til en social medie-strategi. Kan du også se, at sociale medier bliver vigtigere og vigtigere for din organisation eller virksomheds kommunikation? Og har du som mange andre også svært ved for alvor at bryde igennem, og finde ud af, hvordan du får effekt med dit arbejde på sociale medier?

Så er det måske fordi du ikke har lavet en social medie-strategi, der passer til din organisation. Her får du en step-by-step-guide til at gå i gang eller justere dit nuværende arbejde.

1) Start med The Why – dit formål med at være på sociale medier

Det er afgørende, at du stiller dig selv og andre nøgleaktører i din organisation det helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor? Hvorfor skal I kommunikere på sociale medier, hvad er jeres overordnede formål og hvordan skal sociale medier udfylde en rolle i den overordnede kommunikationsstrategi.

Og der findes potentielt ligeså mange social medie-strategier som der findes virksomheder og organisationer, for det er aldrig one size fits all når det gælder at lave en strategi for sociale medier. Derfor er det vigtigt, at du laver din egen med base i organisationens formål og værdier.

Inddrag ledelsen i en workshop eller seminar og mærk efter, hvor langt I kan komme med at implementere eller videreudvikle jeres strategi for sociale medier. Som så mange andre strategier, er det vigtigt, at ledelsen køber ind på den. Både fordi det handler om ressourcer, og fordi ledelsen, skal kunne bruges aktivt i arbejdet på sociale medier.

Find frem til de mange ønsker I har til jeres sociale medier. Salgsafdelingen vil gerne kunne sælge, HR vil gerne kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kommunikationsafdelingen vil gerne ud med kernebudskaber osv. Det er helt fint at have flere formål med sit sociale medie arbejde, men det er afgærende at være sig dem bevidst og kunne lave et formålshierarki – det skal bruges senere i arbejdet

2) Hvem er dine målgrupper?

Det siger selv, at I er nødt til at vide meget præcist hvem I kommunikerer til på sociale medier. Hvis I er en medlemsorganisation med 20.000 medlemmer, kan I ikke kommunikere til alle i eet Facebook-opslag. Er I en B2B-virksomhed, kan I ikke ramme både leverandører, kunder og potentielle medarbejdere i et LinkedIN-opslag.

Derfor er I nødt til at opstille et målgruppe-hierarki, så I ved hvilke målgrupper I prioriterer, i hvilke kanaler og med hvilket indhold. Og her skal du stoppe op og lægge mavefornemmelsen på hylden, og i stedet gå datadrevet til værks.

Brug Google Analytics eller andre redskaber til at analysere på, hvilke typer af brugere, der besøger jeres hjemmeside, hvilke kanaler kommer de fra, og hvilket indhold besøger de på jeres hjemmeside.

Overvej at lave personas på en række af jeres mest centrale målgrupper. Hvilke hovedinteressenter har I, hvilke produkter og ydelser har I til disse målgrupper, og hvor er der størst mulighed for at ramme dem på sociale medier.

Som så meget andet arbejde med sociale medier, handler det om at prioritere – det gælder også for målgruppevalg. Nogle af organisationens målgrupper, skal I måske ikke kommunikere til på sociale medier.

3) Hvilke mål har du med dit social medie-arbejde?

Hvilke mål du opsætter for dit arbejde på sociale medier, bør nøje afhænge af, hvordan du har konstrueret dit why; hvad du i det hele taget skal på sociale medier.  Når du arbejder med mål – eller KPI’er – er regel nummer et, at du skal være realistisk.

Hvis du har som mål at udvikle dit relationsarbejde, er det ikke en realistisk KPI at få 5000 nye følgere på LinkedIN på et halvt år eller at få alle dine væsentligste stakeholders til at følge dig på Twitter i samme periode. Opstil realistiske KPI’er og lav gerne delmål. KPI kan både være likes, delinger, reach og andre synlige parametre. Men det er endnu stærkere hvis du kan opnå at skabe relationer til de rigtigere interessenter, øge kendskabet til din virksomhed, antallet af besøgende på din hjemmeside eller få kontakter til nye kunder og markeder.

Husk, at de mål du opstiller skal relatere sig til den forretningsstrategi du har så dit arbejde med sociale medier hele tiden skaber værdi for din virksomhed, og så du kan afrapportere din effekt til ledelsen og justere dit arbejde med ROI.

4) Du skal prioritere og lave en kanalstrategi

Når du har styr på det mest grundlæggende, skal du vælge hvilke sociale medier du vil være på. Skal du absolut være på Facebook? Giver det mening for din type virksomhed at være på Instagram osv. Intet er så trist og potentielt skadeligt for dit omdømme, som hvis du har startet sociale medie kanaler som du ikke får brugt i det daglige, og som blot samler støv og ikke sættes i spil.

Vær derfor skarp i din prioritering af hvilke kanaler du tager i brug. Kan de opfylde dine mål? Tjener de et formål i de formål du har opstillet for dine sociale medier? Hvis ikke, så skær dem fra.

De sociale kanaler du vælger at gå videre med, skal du så til gengæld lave kanalstrategier for, opstille mål for, uddelegere ansvar for og finde ud af hvor meget krudt du vil bruge på. Og inddrag organisationen. For hele din organisation – eller i hvert fald dem der arbejder med salg, markedsføring, HR, politik og kommunikation – kan være med til at tage ejerskab på arbejdet, du kan afstemme forventninger og få gode input til strategien for hver kanal.

5) Hvilket indhold skal du lave?

Nu er du (endelig) nået til det det hele handler om; indholdet. For hvordan sikrer du dig, at du skubber det rigtige indhold ud på sociale medier?

For det første er du nødt til at vide, hvilket indhold dine målgrupper efterspørger. Dernæst skal du finde ud af om du har det rigtige indhold fx på din hjemmeside, og dernæst skal du finde ud af, hvilket indhold dine konkurrenter har, dine kunder går efter og hvilke ord, emner og produkter, der tales om i din branche.

Du skal researche på konkurrenternes indhold, indsamle data på det mest (og mindst) besøgte indhold på din hjemmeside. Alt sammen skal det samles i en nøgleordsanalyse, der skal skabe det afgørende grundlag for en indholdsstrategi, der sikrer, at du kommunikerer med størst mulig relevans til de målgrupper du har valgt for dine sociale medier.

Din indholdsstrategi skal indeholde de overordnede emner som du gerne vil stå ud med generelt i din kommunikation, og gerne brudt ned på de sociale mediekanaler du har valgt – simpelthen fordi indhold virker forskelligt fra platform til platform.

For at få succes med sociale medier, og skabe effekt hos de forskellige målgrupper, skal du eje dine vigtigste indholdsområder. Er du sælger af lakridspiber, skal du derfor eje ordet ”lakridspiber” på tværs af digitale og sociale medier, og producere indhold, der giver dig ejerskabet på den produktkategori. Vil du gerne være den organisation i Danmark, der bliver brugt som ekspert inden for affaldssortering, er det alle afskygninger af affaldssortering du skal eje indholdsmæssigt. Og er du politiker, skal du skabe indhold i blogs, video og andet, der omfavner de emner du står for, og som du ser et vælgerpotentiale af.

Fælles for eksemplerne er, at det kræver indholdsproduktion for at få effekt af det strategiske arbejde på sociale medier. Vel at mærke strategisk brug af indhold.

6) Tone, stil og guidelines

Som et sidste led i din social medie-strategi, kan du overveje at arbejde med at skabe en identitet for det indhold du skubber ud på sociale medier. Måske har din organisation allerede en tone of voice, der i sproget viser genkendelighed og i sig selv bliver en del af budskabet. Hvis ikke er det en god idé at sætte et kreativt arbejde ind på at prøve at finde en rød tråd i, hvordan organisationen skal kommunikere i sociale medier. Det er både et spændende og udviklende arbejde, og læner sig kraftigt op ad de helt grundlæggende missioner og værdier som organisationen har, og som gerne skal komme til udryk i sociale medier, så målgrupperne connecter med dit organisation.

På vej over i de taktiske overvejelser om det daglige sociale medie-arbejde ligger også at gøre sig strukturerede tanker om visuelle virkemidler, og måske lave guidelines, politikker og drejebøger for arbejdet.

Og endelig skal alle relevante aktører i organisationen trænes og have indsigt, hvad der virker og hvad der ikke virker. For du måler naturligvis løbende, og lærer af sejre og nederlag på sociale medier.

Skal du have hjælp til dine social medie strategi, så skriv til Troels Johannesen.

Læs også om, hvordan du sætter strøm til din organisations kommunikation.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev