Thought leadership – lad ledere og eksperter tale på LinkedIn

På sociale medier er det de menneskelige stemmer, der er mest effektive for at udtrykke virksomhedens, organisationens eller uddannelsesinstitutionens viden og holdninger. På LinkedIn (og Twitter), kan eksperter i alle afskygninger styrke forretningen, skabe bedre omdømme, sørge for større impact af forskning og synliggøre arbejdspladsen.

Men det kræver en indsats, og det kræver ofte, at man arbejder konkret og langsigtet på at styrke sin thought leadership så man står forrest i køen til taletid, brancheindsigt og alt det andet, der følger med at være thought leader på sit felt.

At være thought leader kan beskrives som en, der sætter dagsorden på sit felt, og langt hen ad vejen ”ejer” et emne eller et område, og bruger den viden og de holdninger man har til området til at skabe synlighed om sig selv, styrke forretningen eller professionalisere interessevaretagelse. Thought leadership handler om at være vidensførende, og at være i stand til at bringe viden og holdninger til et givent emne ud i den offentlige debat for på den måde blive en nøgleaktør på sit felt.

Det vigtigste du får ud af thought leadership

For at opnå thought leadership skal man ud over at besidde en stor mængde viden og gerne holdninger, skal man også have modet og kompetencerne til at kommunikere kontinuerligt om sine emner i alt fra traditionelle medier, konferencer og i sociale medier.

LinkedIn har netop udgivet rapporten The Business of Thought Leadership, der giver en række råd til, hvordan man kan bruge LinkedIn til at styrke sin rolle som thought leader. For os, der arbejder med thought leadership til dagligt, er der måske ikke så meget, der overrasker, men der er nogle fine pædagogiske fremstillinger af, hvad man f.eks. kan få ud af at arbejde med thougth leadership som leder på LinkedIn.

  • Du styrker din organisations brand og omdømme
  • Du styrker forhold til kunder og genererer leads til din forretning
  • Du kommunikerer til medarbejdere og inddrager dem i organisationens kommunikation
  • Du giver dine interessenter et indblik i, hvad I står for som organisation
  • Det hjælper med at tiltrække nye medarbejdere

Til listen kan jeg så tilføje: Større indflydelse på din branche, mere synlighed i medierne, større netværk og mange andre fordele alt efter hvilken type organisation eller virksomhed man arbejder for.

Hvad virker i thought leadership?

Rapporten fra LinkedIn, hvor man har spurgt en lang række ledere om deres erfaringer, giver også et indblik i, hvad der skal til for at opnå thought leadership på LinkedIn. Og her er det først og fremmest – og det kan jeg i den grad istemme: Du skal have substans i din kommunikation.

Hvis du vil opnå thought leadership skal du simpelthen have noget at byde på, og så skal du finde dit ”white space” – det område, der indrammer din ekspertise, din interesser og hvad dit netværk synes er interessant. Det er i den trekant du finder de bedste emner til din kommunikation.

Derudover skal du være visionær. Du må mere end gerne have visioner og ideer, der tænker fremad i din branche, så du er med til at forme dagsordenen og skabe samtalerne om det, der er vigtigt på dit område.

 

Og så skal du kommunikere om emner, der både engagerer dit netværk og ikke er noget hvem som helst kan kommunikere om. Som figuren fra rapporten herunder viser, så skal du finde emner, der er ”engaging and uncommon” i din kommunikation, så du på den måde bruger det sociale netværk til at aktivere dit netværk og får rækkevidde på dine budskaber.

 

thought leadership

Hvilken type thought leader er du på LinkedIn?

Selvom det ikke er fyldestgørende, og selvom man ikke kan sætte eksperter og ledere i kasser i forhold til, hvordan de optræder på LinkedIn, tilbyder rapporten en interessant tilgang til, hvordan man som aktivt kommunikerende på LinkedIn, kan se sig selv.

Er du fx ”industry focused”, kommunikerer du meget om hvad der rør sig i din branche, har klare holdninger til den, og kommunikerer om trends, der har indflydelse på din branche og som andre kan lære af.

Hvis du er ”brand focused”, skriver du om organisationens kultur og værdier, og fx CSR og innovation. Hvis du er ”product focused” har du særligt virksomhedens produkter eller ydelser som centrum. Mens du som ”People focused” har fokus på fx lederskab, medarbejderudvikling, karrierefremme mv.

Selvom disse beskrivelser er lidt stereotype, er det oplagt at skele til dem, hvis du fx er topleder, HR-direktør, salgschef osv – fordi det tilbyder en genvej til at finde sine formål med at kommunikere på LinkedIn.

Lav et opslag om ugen

Rapporten fra LinkedIn giver også sine bud på, hvordan du bedst måler din kommunikation på LinkedIn, hvordan du laver en plan for dine opslag og hvordan du arbejder med din professionelle profil. Alt sammen er lidt for standardiserede til min smag, for hver person og hver organisation har sine særkender som det er vigtigt at tage højde for i sin kommunikation på LinkedIn.

Men en ting er jeg enig i: Og det er, at der skal være en vis frekvens på lederens eller ekspertens opslag på LinkedIn. Både jeg og rapporten anbefaler, at man mindst laver et opslag en gang om ugen for netop at holde linjen varm, holde sig i folks bevidsthed – og i øvrigt også træne LinkedIns algoritme.

Hvis din organisation har brug for at komme i gang med thought leadership, så kontakt mig for både personlig rådgivning og for kurser i LinkedIn for thought leaders.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev