digital interessevaretagelse

Udnyt ministerrokader i din public affairs

Ministerrokader er interessant for de fleste. Og når ministre kommer og går, åbner det et vindue for, at virksomheder og organisationer kan få nye muligheder i deres politiske interessevaretagelse. Eller få genstartet en dialog med deres vigtigste politiske interessent. Her er et par konkrete anbefalinger til, hvordan du håndterer tilgangen til en ny minister.

Hvad enten du havde et godt, dårligt eller neutralt forhold til den tidligere minister, er det vigtigt at du tager bestik af situationen, og håndterer tilgangen af den nye minister professionelt kommunikationsmæssigt. På den måde lægger du grunden for bedre muligheder for dit politiske påvirkningsarbejde.

Hvordan vil du sige velkommen?

Helt klassisk er det, at organisationens talspersoner – direktøren eller formanden – får sagt officielt velkommen i forlængelse af ministerrokader. Det kan både være i direkte kommunikation formelt stilet til ministeriet eller det kan være via organisationens egne medier eller i pressen. Hvis du tager din politiske interessevaretagelse seriøst, og du har ambitioner med den fremtidige dialog med ministeren, og dennes embedsværk, er non-kommunikation efter en ministerrokade ikke en option. Den nye minister skal adresseres, så du bringer dig i en go-to position og fra start kan begynde din framing af vigtige emner over for ministeren.

Når det gælder din tone og indhold skal du overveje to ting. Alt efter hvor meget ministeren kender til området, er det vigtigt at du taler ind i det rette vidensniveau: Bliver tingene for komplicerede og tekniske, kan nye ministre stå af. Men du skal samtidig heller ikke over-simplificere til den nye minister, der vil være briefet på de vigtigste politiske issues og det nærtstående policy-arbejde af embedsmænd.

Hvad vil du sige?

Når en ny minister træder til bliver hun bombarderet med nye informationer fra ministeriet og fra aktører, der som dig vil forsøge at ’sætte sig’ på den nye minister og komme til med sin dagsorden. Derfor skal du nøje overveje at dosere dine budskaber, så du ikke ruller hele dit politiske katalog ud, alle dine ideer til nye lovændringer og ville markere alle dine mærkesager på samme tid.

Vælg måske alene et emne, der er dit vigtigste politiske emne – det du gerne vil kendes på at have ministerens øre på. Eller det emne, der haster mest i forhold til den politiske beslutningsproces eller som er mest forretningskritisk for dig lige nu og her.

Husk at tænke over, hvilken personlighed, der har indtaget det nye ministerie, og hvilke politiske mærkesager, der passer til den nye minister. Du skal måske ikke starte med det mest kontroversielle af dine forslag eller det mest politisk bøvlede. Hvis du har muligheden, så find en måde at hjælpe ministeren på. Stil dig til rådighed med fakta og hjælp til problemløsning så du fra start bliver set som løsningsorienteret aktør af den nye minister og lægger rammerne for en god langsigtet dialog til gavn for dine interesser.

Hvordan vil du præsentere dit issue?

En ny minister er også en mulighed for en ny start på godt og ondt for dig som interessevaretager. Der er eksempler på, at organisationer har fået et chok ved at få en ny minister på deres område, og der er (mange) eksempler på, at ministeroverdragelser ikke har flyttet noget ved relationer til aktører på området.

Når du overvejer, hvordan du vil gå til den nye minister med din første henvendelse, er det derfor vigtigt, at du overvejer, hvilken type politiker du har med at gøre. Der er kæmpe forskel på, hvordan ministre som Uffe Elbæk og Eva Kjer Hansen går til det politiske arbejde i et ministerie, og der skal du som virksomhed eller organisation tænke ind i den nye kontekst, så du taler i øjenhøjde med ministeren og måske ovenikøbet hjælper embedsværket, der også har travlt med at vænne sig til en ny minister.

Når en uprøvet minister som investor og erhvervsmand Tommy Ahlers indtager et nyt ministerium indtager han det også med et nyt mindset, som du måske kan drage fordel af. Hvis du tidligere har stødt imod ministeriets tykke mure, og ikke haft held til at trænge igennem med dine mærkesager, kan du have held med at tænke anderledes med den politiske dialog – og så må du tage med, hvis det er ministeren, der ønsker den politiske dialog på en anden måde end du har været vant til. For eksempel under Uffe Elbæk, hvor en-til-en lobby-møder tit blev erstattet af fælles møder med flere interessenter, der så måtte konkurrere om opmærksomheden ligesom Mette Bock i Kulturministeriet har sin måde at tale med særinteresser.

Husk det digitale spor

I dit public affairs arbejde er du givetvis vant til at producere korte policy papers til politikere og embedsmænd. Det er også vigtigt nok at gøre med nye ministre, men det er mindst ligeså vigtigt at starte en digital relation med den ny minister (og evt. også dennes særlige rådgiver). På Facebook, Twitter og Linkedin, kan du lave skræddersyet indhold, der med enkle virkemidler kan lyse lidt op på den nye ministers lystavle. Få organisationens væsentligste interne interessenter til at følge ministeren på Twitter og Linkedin, og tag gerne ministeren når du – i positiv tone – byder velkommen på området.

Sæt fra starten en tone of voice over for den nye minister når du kommunikerer i det offentlige rum, gør den handlingsorienteret, åben og muliggør, at ministeren og dennes folk kan tage et næste skridt til yderligere dialog eller åben døren på klem for din næste invitation til møder, konferencer og debatter.

Brug grafikker, der kan dels på sociale medier, der enkelt og kort præsenterer dine issues. På den måde får du bedre chance for at vise ministeren hvad du står for, og samtidig autokommunikerer du til dit bagland om, at du er på banen over for den nye minister. Brug fx Twitter.

Når du ’tager i mod’ en ny minister kommer du ikke med fjollede overdragelsesgaver. Til gengæld kan du give dig selv og den nye minister en gave ved at komme godt for start i jeres politiske dialog, hvis du har gjort dig tanker om, hvordan din ministerrokade-kommunikation skal foregå.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev