kommunaldirektør sociale medier

Derfor skal kommunaldirektøren kommunikere på sociale medier

Der er ikke mange af landets 98 kommunaldirektører, der kommunikerer aktivt på sociale medier som en del af deres arbejde, og det er en skam. For sociale medier kan både give dem et talerør, forbedre kommunens omdømme og lære dem at lytte, så de bliver bedre ledere – samtidig med, at de styrker borgernes syn på kommunen.

Kommunaldirektører har som andre offentlige topchefer ikke for vane for at være særligt kommunikerende eksternt. Når man både har en borgmester, der skal tegne den politiske linje og kommunens store initiativer og samtidig har en kommunikationsafdeling og en række kommunikationskanaler, kan det være svært for kommunaldirektøren at finde sin plads i kommunikationsbilledet. Men der er god grund til at finde en vej til at blive mere kommunikerende. Tiden er løbet fra, at kommunens øverste embedsmænd gemmer sig bag skrivebordet

Her kommer ni gode grunde til, at kommunaldirektøren kommer i gang på sociale meder:

Sociale medier moderniserer dine ledelseskompetencer

Kommunaldirektører, der ikke er på sociale medier, og ikke agter at komme det, vil måske være uenige. Men undersøgelser fra konsulenthuset McKinsey viser, at topledere, der er aktivt kommunikerende på sociale medier, bliver mere kreative og innovative med tiden. De opnår mere loyale relationer til interessenterne, de spiller en større rolle i deres branche og de bruger i højere grad teknologi til at udvikle organisationen.

Så aktiv brug af sociale medier for kommunaldirektører og andre topledere, skal ikke blot ses som en kommunikationskanal, det skal også ses som en måde at holde sig op to date, udvikle organisationen og udvide sit ledelsesrum- og kompetencer.

Personlig lederkommunikation gør kommunen mere tilgængelig

Personlig kommunikation fra ledere på sociale medier gør kommunen mere tilgængelig. Folk vil generelt hellere høre fra personer end fra de upersonlige kommunikationskanaler, og de vil have mulighed for at like, kommentere og dele de budskaber de modtager. Hvad enten det er fra  venner, virksomheder – eller kommunens øverste administrative chef.

På sociale medier har kommunen en oplagt mulighed for at sikre dialog, men det sker kun, hvis de personer, der tegner kommunen, gør sig tilgængelig for dialogen med borgere, samarbejdspartnere og andre oplagte interessenter.

Din personlige kommunikation sikrer transparens

Vi har alle et forhold til vores kommune. Vi er mere eller mindre i kontakt med den, og oftest i hvad vi opfatter som lidt upersonlig, stivnakket og bureaukratisk kommunikation. Ingen elsker for alvor deres kommune – forstået som organisationen bag. Måske fordi vi mest hører fra den når noget er bøvlet. Men måske kan vi lære den bedre at kende, og forstå dens bevæggrunde, hvis vi hørte fra kommunens personer, og med personlig stemme få fortalt om, hvad kommunen laver og bidrager med i udviklingen af vores nærområde?

Kommunaldirektøren har det øverste ansvar for, at den kommunale forvaltning følger med tiden. Og tiden kræver øget transparens og forståelse for, hvorfor institutioner som kommunen handler som den handler.

Sociale medier gør dig mere proaktiv

Som kommunaldirektør, hvor kommunernes sværeste sager altid havner på dit bord, er der god grund til at tage redskaber i brug for at gøre dig selv og kommunen mere proaktiv, så du ikke altid er i defensiven over for medier, beslutningstagere og borgere.

En personlig stemme giver mere indflydelse

Når du kommunikerer mere og med din egen stemme, gør du dig mere synlig for alle de aktører som du gerne vil influere på, hvis du er kommunaldirektør. Ved at kommunikere med autenticitet, styrke og med klare værdier og visioner for kommunens arbejde, bliver du i højere grad inviteret ind i de fora, der betyder noget for din interessevaretagelse på vegne af kommunen.

Sociale medier kan således give kommunaldirektøren en platform for at profilere kommunens arbejde og visioner over for politikere, meningsdannere, samarbejdspartnere, journalister og borgere – og hvis det gøres rigtigt, forbedres kommunens omdømme.

Sociale medier giver dig større indsigt

Når du som kommunaldirektør er til stede i sociale medier og lytter aktivt til de samtaler, der vedrører kommunen og dens dagsordner, lærer du både at lytte bedre til dine interessenter og får dermed også bedre indsigt i deres behov og ønsker til kommunen og dens arbejde. Du kan veje stemninger, sende prøveballoner i vejret og du finder inspiration ved at høre dine interessenters samtale om kommunen og dens vigtigste dagsordner.

Sociale meder er i høj grad et redskab for den lyttende leder, og når du har vænnet dig til det, kan sociale medier let blive din vigtigste nyhedskilde for dig.

Tydelig ledelse tiltrækker dygtige medarbejdere

Hvis du som kommunaldirektør formår at kommunikere visioner, værdier og kommunens arbejde, får du også større muligheder for at tiltrække de talentfulde medarbejdere. Også i den kommunale sektor er der konkurrence om de dygtigste medarbejdere, og der spiller topchefens kommunikation en vigtig rolle.

Med åben og personlig kommunikation, der viser værdier og holdninger til fx
samfundsaktuelle problemstillinger, kan nuværende og kommende medarbejdere bedre få en fornemmelse af, hvilken arbejdsplads de er eller bliver en del af. Måske bliver de endda mere stolte af den og anbefaler kommunen som arbejdsplads i deres netværk. På den måde er kommunaldirektørens – og også andre på direktionsniveau i kommunen – med til gennem kommunikation på sociale medier at styrke employer branding og et redskab i kampen om de dygtigste medarbejdere.

Du bygger et lag på din interne kommunikation

Sociale medier nedlægger ikke disciplinen med at kommunikere internt for topledere. Men intern og og ekstern kommunikation smelter sammen som aldrig før, når kommunaldirektøren bruger sociale medier til at kommunikere om kommunens strategiske retning, udfordringer og store visioner.

Når det fx gælder LinkedIn, kan også medarbejdere, der sidder langt fra kommunaldirektøren, og som aldrig har mødt denne, komme et skridt nærmere og få indsigt i tankegangen på de øverste ledelseslag og måske endda indgå i dialog og komme med gode ideer. Det bringer kommunaldirektøren ned på gulvet, og giver medarbejdere i alle lag til at forstå ledelsens prioriteter og mærkesager. Og medarbejderne følger sig både mere oplyst og mindre distanceret.

Du skal være et eksempel til efterfølgelse                                              

Når du kommunikerer aktivt på sociale medier som topleder i kommunen har det samtidig effekt på medarbejdernes mod til selv at dele gode historier fra deres arbejdsplads. I ambassadørkommunikation, hvor medarbejderne kommunikerer på fx LinkedIn om deres arbejde i kommunen, har det stor effekt, at toplederen selv har kastet sig ud i disciplinen og tør kommunikere personligt på sociale medier.

For mange medarbejdere er det et stort skridt at kommunikere om arbejdet i egne kanaler, og der er det en afgørende tryghed at have toplederens ryg og eksempel til efterfølgelse. Som leder er det også en måde at give anerkendelse til medarbejdere, hvis man fra tid til anden deler, liker og kommenterer på medarbejdernes sociale medie-opslag.

På samme måde gælder, at det giver det bedste resultat, hvis det er kommunaldirektøren, der selv står på ølkassen, og er den formelle igangsætter af ambassadør-projekter, hvor medarbejderne skal i gang med
at fortælle kommunens historier på sociale medier.

Sådan kommer du i gang:

  • Sørg for, at du har et klart manøvrerum og lav en aftale med din borgmester om din tilstedeværelse på sociale medier
  • Find en professionel sparringspartner i kommunikationsafdelingen eller eksternt
  • Find dine formål – hvad skal du opnå med personlig kommunikation på sociale medier?
  • Fastlæg en række emner du vil kommunikere om – det må ikke være i øst og vest
  • Find ud af, hvilke målgrupper, der er vigtigst for dig at adressere på sociale medier
  • Find det rigtige sociale medie, der passer til dine formål
  • Lær kanalen at kende og træn din personlige tone
  • Sæt tid og plads af til at få tænkt over dine opslag eller tweets
  • Sæt i gang! Du lærer bedst at ved at komme i gang – og så få hjælp til at justere din indsats undervejs.

Læs også: Topledere deler sig stærkere på sociale medier

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev