kursus leder sociale medier

Topledere deler sig stærkere på sociale medier

Hvordan kan topledere styrke deres virksomheders omdømme, sikre troværdighed, synlighed og blive tydeligere ledere? Det kan de blandt andet ved aktivt at kommunikere personligt på sociale medier om virksomhedens værdier og holdninger.

Når topledere som Anders Dam (Jyske Bank), Michael Rasmussen (Nykredit) og Anders Ladekarl (Røde Kors) aktivt bruger sociale medier til at kommunikere med medarbejdere, branchefolk, politikere og journalister, er det fordi de ved, at det lægger et ekstra niveau på deres organisationers kommunikation.

Når de har taget personlige kommunikationskanaler som Twitter og LinkedIn i brug og deler organisationens indhold med deres egen stemme ved de, at de er med til at gøre deres organisationer mere troværdige og tilgængelige. Og samtidig får de deres egne sendemaster, der kan kommunikere direkte til deres målgrupper uden om mediernes filtre, og langt mere fleksibelt end hvis de skal igennem de gængse kommunikationskanaler fx i ministerier og offentlige myndigheder.

Det er svært at komme i gang

Selvom mange topledere i danske organisationer og virksomheder godt ved, at sociale medier kan skabe værdi for dem og deres organisationer, er det ofte svært at komme i gang. Og succes på sociale medier, kommer ikke over natten. Det kræver tålmodighed, vedholdenhed og et skarpt sigte mod målet. De fleste topledere har brug for hjælp til at finde frem tid:

 • Hvilke formål de skal have med at kommunikere på sociale medier
 • Hvilke målgrupper de skal prioritere
 • Hvilket indhold, der kan skabe værdi for dem og hvilke formater de skal bruge
 • Hvilke sociale medie-kanaler de skal bruge
 • Hvor ofte de skal kommunikere, og hvor meget tid de skal bruge
 • Hvordan de skal gå i dialog med deres følgere

Noget af de vigtigste for topledere på sociale medier er, at de tager sig tid til at tage stilling til ovenstående spørgsmål så de fra start er med til at opbygge deres tilstedeværelse på sociale medier, så den skaber værdi og bliver en vigtig del af organisationens strategi for ekstern kommunikation.

Overvind barrierer og bliv mindre forsigtig

Både medarbejdere, ledere og topledere, der begiver sig up på sociale medier for at kommunikere om deres arbejde, vil i starten ofte lide af usikkerhed og hvad man kan kalde digital generthed. Frygten for at føle, at man profilerer sig selv for meget, at man er usikker på hvad der skaber værdi, og om man gør det rigtigt, afholder mange for at dele, selvom de har meget af give.

Som med så meget andet er det godt at kende de væsentligste barrierer for, at topchefer kommunikerer på sociale medier – særligt hvis man er den kommunikationsmedarbejder, der skal rådgive om, hvad der virker bedst. De mest gængse barrierer er:

 • Frygt for tab af kontrol med kommunikationen
 • Risiko for at udsætte sig selv og organisationen for kritik
 • Ubehag ved at blive mere eksponeret personligt
 • Usikkerhed på, hvordan man skal navigere
 • Frygt for ikke at blive taget seriøst
 • Frygt for at bruge tiden forkert
 • Frygt for at blive oplevet som selvpromoverende

Fordi der er barrierer, og fordi topledere kan føle sig usikre på, hvordan de skal overkomme dem, er det en god idé at tage sig tid til grundigt at tale barriererne igennem, hjælpe med at overvinde dem, og lægge en plan for de første måneder af topchefens tilstedeværelse på sociale medier, hvor I sammen evealuerer hvad, der fungerer og hvad der ikke gør.

Mange vil have glæde af at bruge Forsigtighedsbaromteret for at finde toplederens startniveau og bruge det til at se fremskridt på vejen mod selvkørende topledere, der tør deles deres visioner og holdninger på sociale medier.

Når du har kortlagt formål, målgrupper, og set hvad der skaber værdi på sociale medier for toplederen, og fundet de rigtige formater og hvilke kanaler, der skal i brug, er det bare med at komme i gang og skubbe på, så toplederen begynder at dele for at blive en stærkere leder og en mere synlig frontfigur i organisationen.

Indlægget bygger på Troels Johannesens bog “Del dig stærkere – strategi og taktik for topledere på sociale medier”. Den kan købes her..

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev