must win battle

Hvad er Must Win Battles?

Must Win Battles er kort forklaret et redskab til at udforme strategi og til at implementere den i virksomheder og organisationer. Det er på samme måde et ledelsesredskab til at engagere og motivere medarbejdere til at gå samme vej om de vigtigste mål.

Must Win Battles er et begreb, der stammer fra ledelsesteorien, der først så dagens lys i ca. 2005. Siden er det blevet brugt som redskab for strategiudvikling i alt fra forretningsstrategi, strategier for forskellige indsatser og projekter, og i nye tid i kommunikation.

For Must Win Battles (MWB) er I høj grad et nyttigt redskab for kommunikationsfolk når der skal prioriteres i blandt de mange kommunikationsopgaver og de mål, der er med kommunikation. Som konsulent bruger jeg det til at hjælpe virksomheder og organisationer med at sætte tydelige mål med det strategiske arbejde i både overordnede kommunikationsstrategier, kanalstrategi og social medie strategi – og i den proces er det væsentligt at forstå, at opstilling af MWB’er også handler om fravalg.

Hvad er det vigtigste du skal nå med din kommunikation?              

Dine MWB’er skal beskrive – som navnet antyder – hvilke kampe, der er de vigtigste kampe for jer at vinde over tid. Det er derfor vigtigt, at de Must Win Battles I vælger, er bundet op på væsentlige områder for forretningen. Det kan være alt fra markedsandel, omdømme, positionering eller indflydelse, og altid bundet op på en analyse af de største udfordringer I har. Det kan fx være tab af markedsandele, dårligt omdømme eller faldende medlemstilfredshed.

Når du udvikler Must Win Battles for din kommunikation, er du samtidig med til at fastlægge, at nogle opgaver er vigtigere end andre. Det lyder simpelt, men de fleste kommunikatører ved, at det i en travl hverdag, hvor der kommer mange opgaver ind fra højre og venstre, kan være svært at bevare fokus på det væsentligste – det hjælper Must Win Battles med.

Fordi MWB’ernne sætter fingeren på de vigtigste udfordringer, skal de heller ikke være for mange for de skal kunne prioriteres både i det daglige og over tid. Jeg plejer at anbefale virksomheder og organisationer at opstille 3-5 Must Win Battles. Og hellere tre end fem.


Must Win Battles kan skabe engagement og kampånd

Noget af det særligt positive ved at bruge MWB-metoden i kommunikationsstrategi er, at det skaber en fælles front i organisationer og kommunikationsafdelinger og et øget fokus på, hvor væsentlig kommunikation kan være for at nå forretningsmål. Formår man som kommunikationschef at skabe medejerskab og fokus på de vigtigste slag, kan det øge engagementet, kampgejstring og indsatsen.

For at få det bedste grundlag for at arbejde med Must Win Battles, er det væsentligt at inddrage organisationens topledelse. Fordi de mål du opstiller – hvad enten det drejer sig om fx kommunikationsstrategi eller social mediestrategi – skal være bundet op på organisationens vigtigste mål, skal du også have opbakningen fra ledelsen til at vælge netop disse tre – fem MWB’er. På den måde sikrer du dig ledelsesforankring og opbakning, hvis dine prioriteter senere hen anfægtes eller udfordres.

Hvordan laver man Must Win Battles for sociale medier?

Som det fremgår, kan Must Win Battles bruges på forskellige strategityper, og jo længere ned man kommer i hierarkiet af strategier, skal det naturligvis målrettes de områder eller kommunikationsformer man arbejder med. Når det gælder arbejdet med social medie strategi, giver det ofte god mening at bruge MWB’er til at indkredse, hvad der er det vigtigste organisationen skal bruge sociale medier til. For sociale medier kan meget, og kan stikke i mange retninger. Men de kan heller ikke alt, og derfor gælder det om at parre organisationens vigtigste mål med, hvad sociale medier kan, så man får mest mulig værdi og effekt ud af arbejdet på de sociale medier.

Her kan forskellige MWB’er fx lyde fra meget konkret til mere overordnet: ”Vi skal sikre, at alle kunder kan komme i dialog med os på sociale medier for at styrke vores tilgængelighed” eller ”Vi skal på daglig basis præge den offentlige debat om vores område”.

Når man har lagt sig fast på sine Must Win Battles, skal man i gang med de mere taktiske overvejelser over, hvordan man så vinder sine kampe. Kræver det øget bemanding på Facebook, hvis vi vil mere i dialog? Kræver det stærkere ledere og thought leaders på LinkedIn og Twitter, hvis vi vil præge debatten. Alt det skal i sammen lægge en plan for, så I har målet i sigte, og over en afstemt tidsramme kan se på, hvor langt I er fra at vinde jeres vigtigste slag. På den måde bliver metoden også en hjælper til at styrke fokus på, hvilke ressourcer, kommunikationskanaler og kompetencer, I har brug for at stå styrke.

Er du nysgerrig for at læse mere om Must Win Battles, så anbefaler jeg at læse denne bog.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev