Brug politikernes invitation til dialog på sociale medier

Der findes mange måder og velafprøvede metoder til at komme i kontakt med politikere, hvis du vil synliggøre din organisations interesser for dem, og forsøge at påvirke dem i deres politikudvikling.

Og ind i mellem kommer invitationen dumpende ind af den virtuelle brevsprække; invitationen til dialog med politikerne på sociale medier, og der gælder det om at slå til, hvis du arbejder med politisk interessevaretagelse.

Et af de seneste eksempler er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Han har øjensynligt taget LinkedIN til sig, og her inviterer han åbent folk til at connecte med ham, lade sig inspirere og få bud på bedre initiativer i den ofte udskældte beskæftigelsespolitik.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6382885395415339008/

Det er naturligvis en oplagt mulighed for faglige organisationer, a-kasser, erhvervsorganisationer, foreninger og endda repræsentanter fra offentlige beskæftigelsesprojekter at komme til orde, og forsøge at plante ideer, der kan spire og måske blive til politik eller justering af praksis.

Med den veloplagte invitation skulle man da være et skarn, hvis man som professionel ikke tager imod, bliver forbundet og bruger den nye status til at fortsætte sit arbejde med at trænge igennem til en helt central politiker. Og så man leve med, at profilen måske får pasningshjælp af pressefolk eller studentermedhjælpere. Hvis du bruger den fornuftigt, er det eneste du risikerer, at politikeren ikke lytter til dig. Og det risikerer du altid i lobbyisme.

Hvorfor LinkedIn?

Det er noget forholdsvis nyt, at politikere bruger LinkedIn på denne måde. Langt fra alle folketingspolitikere bruger platformen, eller har set dens værdi som redskab til ny viden og faglig opdatering.

Men det giver mening for politikere og andre i politiske embeder at lukke publikum ind og lade dem komme til orde, og skal det være fagligt kvalificeret er LinkedIN bare meget mere oplagt end Facebook som politikerne er vant til at bruge til vælgerorientering og værdipolitik. Og så er der simpelthen mindre risiko for at få en spand møg i hovedet efter en opdatering på LinkedIn end der er på Facebook – en mere safe haven for politikerne.

Hvis det bliver en tendens, at politikere i højere grad, vender sig mod LinkedIn, er der endnu en grund til, at public affairs folk, direktører, formænd i medlemsorganisationer mv. kommer i gang og bliver aktive på LinkedIN som del af den politiske interessevaretagelse.

Krav om inddragelse og dialog

En af de ting, der får Troels Lund Poulsen til at invitere til politisk dialog på et socialt medie som LinkedIN, er et øget pres på politiske beslutningstagere og embedsværk for at inddrage befolkning og interessegrupper på nye måder, der ligger ud over den formelle høringsfase med høringssvar og formelle invitationer til møder på Christiansborg. Det så man blandt andet med kulturministeriets Antennerne Ude-kampagne, der blandt andet via sociale medier hentede input fra danskernes syn på public service.

Også her var det en oplagt mulighed for professionelle interessevaretagere at deltage.

Ida Auken er en af de danske politikere, der har været først og bedst til at udnytte sociale medier til at få input til sit politiske arbejde fra andre aktører. Blandt andet ifm. oprettelsen af Siri-kommissionen, hvor Twitter bliver brugt aktivt til at hente input. Input, der både kommer fra ’almindelige mennesker’, men som i sagens natur er en oplagt mulighed for interessevaretagere, der vi plante ideer og argumenter hos en fremtrædende politiker.

Politikerne vil gerne have hjælp til den politiske proces

Som professionel i public affairs ved du nok, at langt de fleste politikere ikke er bange for saglige lobbyister eller at få nye indsigter, der kan hjælpe dem med at komme hele vejen rundt om problemstillinger, undgå efterfølgende kritik og undgå blinde vinkler.

Og der er sociale medier et helt oplagt værktøj til at få argumenter ind udefra. Særligt for oppositionspolitikere, der ikke har embedsværket til at lave beregninger, finde cases mv., er det ekstremt værdifuldt at kunne få direkte hjælp fra organisationer og virksomheder. Det betyder ikke, at dine særinteresser får særbehandling eller nødvendigvis bliver til politik, men det giver dig endnu et værktøj i den politiske dialog.

Som interessevaretager er politikernes inddragelse af input måske den mulighed du har ventet på, og så må du vurdere hvor meget energi, der skal lægges i det eller om du vurderer, at det hele handler mest om politikerens image som en politiker, der lytter til verdenen uden for Christiansborg.

Næste gang du ser en åben invitation til at komme med input til politikere på dit felt, så må du ud over rampen, og benytte dig af muligheden.

Læs også: 8 råd til public affairs-konsulenter på Twitter

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev