social medie strategi

Store digitale krav til kommunikationschefer

For mange kommunikationschefer i virksomheder og organisationer er ikke stærke nok digitalt og kender derfor ikke væsentlige tendenser inden for kommunikation i digitale og sociale medier. Så selvom de har erfaring og strategisk overblik, misser de muligheder til ulempe for deres organisationer. Her er et par råd til kommunikationschefer, der ønsker at blive mere digitale.

En kommunikationschef skal have strategisk overblik, kende organisationen, kunne sætte en retning for kommunikationsarbejdet, være en inspirerende leder og kunne rådgive topledelsen i de mest vanskelige sager. Men i dagens komplekse mediebillede, hvor målgrupper bliver sværere og sværere at få i tale, er kommunikationschefen også nødt til også kunne forstå at bruge digitale og sociale medier for at bruge kommunikationsressourcerne rigtigt og skabe mere værdi for organisationen.   

Kend de digitale muligheder

Kommunikationschefen skal kunne forstå de strategiske muligheder, som digitale og sociale muligheder giver organisationen. Sociale medier er ikke blot mediekanaler, hvor organisationen kan pushe sine nyheder. Det er platforme, hvor virksomheden kan gøre sine målgrupper til medproducenter af fortællingen om brandet, starte en dialog med interessenter og åbne organisationen op og gøre den mere tilgængelig og troværdig. Det kræver, at kommunikationschefen har et socialt mind-set og tør lade organisationen tage dialogen med kunder, medlemmer og andre nøgleinteressenter på sociale medier. At kende mulighederne er som at kende landkortet, uden at kende alle vejene på det.

Gå forrest i den digitale strategi

De stærkeste kommunikationschefer, der går rundt i danske virksomheder og organisationer, er dem der selv går forrest når organisationens digitale strategi skal lægges. Kommunikationschefen er nødt til have foden på pedalen og sidde for bordenden når der laves digital strategi, der skal styrke kommunikation på tværs af medier. Selvfølgelig skal specialisterne bruge deres indsigt og viden om nye metoder og tendenser, men det er kommunikationschefen, der skal have overblikket og spille aktivt med når der skal vælges til og vælges fra – det gælder også i de store projekter som fx når der laves ny hjemmeside.

Tab kontrollen med vilje

For at organisationer skal lykkes med at bruge sociale medier rigtigt, skal kommunikationschefen være klar til at slække på kontrollen med kommunikationen. Alt kan ikke styres på sociale medier, og hvis man forsøger, giver det bagslag. Hvis kommunikationsstrategien er så stram, at alt praksis er beskrevet i mindste detalje, bliver organisationen, dens ledere og medarbejdere aldrig naturlige på sociale medier. Det er kommunikationschefens ansvar at kunne lægge en ramme og en retning, indefra hvilken organisationen kan navigere mere frit på digitale og sociale medier – det gælder også i rådgivningen af toplederen, der selv skal kunne kommunikere på sociale medier.

Før an i kanalstrategien

Kommunikationschefer skal i dag kende de digitale og sociale kommunikationskanaler for, at organisationen kan bruge dem strategisk. Fordi viden om kanaler, er grundlaget for god strategi. De skal vide hvilke digitale og sociale kanaler, der skaber effekt og kende formål med de enkelte kanaler. Hvad er det vigtigste på hjemmesiden? Hvad skal organisationen bruge LinkedIn til? Hvordan bruges nyhedsbreve? Alt sammen er det spørgsmål som kommunikationschefen i det nye kommunikationsbillede er nødt til at have føling med, fordi det er god kommunikationsledelse at kende formålene med kommunikationskanalerne og kunne organisationens kanalstrategi i søvne.

Giv det digitale mere magt

Endelig skal kommunikationschefen turde sætte de digitale og sociale medier mere i centrum i organisationens kommunikationspalette end det er tilfældet i mange danske organisationer. Det betyder ind i mellem et opgør med vanetænkning og mod til at nedlægge analoge kanaler, der ikke skaber nok værdi. Og det kræver at turde give de digitale specialister mere indflydelse og en mere central position i kommunikationsafdelingen. Den ændring kræver, at værdien af digitale og sociale medier måles og dokumenteres over for ledelsen.

At blive en mere digitalt tænkende kommunikationschef er en lang proces, og det kræver ofte et langt og målmodigt træk at både omstille sig selv og den organisation man er en del af. Men det starter med en lyst til at forandre, skabe mere værdi med kommunikation og ambitioner om at bringe organisationen fremad med styrket brug af digitale og sociale medier.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev