Ledere skal gå forrest i employee advocacy

Hvis du for alvor vil lykkes med employee advocacy og ambassadørkommunikation på LinkedIn, så skal du aktivere både ledere og medarbejdere i en LinkedIn-strategi. Organisationens top- og mellemledere bør gå forrest og vise vejen.

Har du prøvet at igangsætte et employee advocacy-projekt, der ikke rigtigt flyver? Har du forsøgt at bruge organisationens mennesker som medier uden, at du for alvor har fået værdi ud af anstrengelserne. Sander de gode intentioner hurtigt til?

Så er det måske fordi du ikke har fået ledelsen med på vognen og integreret i projektet.

De organisationer, der får succes med employee advocacy, er kendetegnet ved, at også lederne – og ofte topledelsen – selv deltager aktivt i at kommunikere om organisationens arbejde på LinkedIn. Når topledelsen selv går engageret ind i arbejdet, skabes et helt andet fokus på vigtigheden af at kommunikere på LinkedIn for de medarbejdere, der bliver en del af projektet. Og lederen selv kan være medfortæller af formålet med at bringe mellemledere og medarbejdere i spil som en del af organisationens eksterne kommunikation.

Som med så meget andet i ledelse, handler det om walk the talk for ledere – og det gælder også i kommunikation. Når medarbejderne kan se, at lederne tør at være personlig og afsætter tid af til LinkedIn, så smitter det i resten af organisationen, og nogle af de mest gængse barrierer for medarbejdere bliver lettere at overvinde.Her er min (let forsimplede) opskrift til succes med employee advocacy:

Udvælg de medarbejdere og ledere, der skal deltage i projektet

Både ledere og medarbejdere skal både have lysten, og arbejde med områder, der er strategisk vigtige for organisationen. Og så hjælper det, hvis de tør give af sig selv og deres personlighed.

Start med lederne

Start med at finde formål, tone og de vigtigste emner for lederne. Og træn dem i at bruge LinkedIn. Når først både top- og mellemledere har lært at bruge platformen, og kan se at det giver dem værdi i deres arbejde, så gør det en stor forskel for næste skridt.

Brug aktivt lederne til motivation af medarbejderne

Employee advocacy-indsatser, hvor topledere er med til at forklare, hvorfor det er vigtigt, hvad er virker og hvilken værdi personlig kommunikation på LinkedIn har, kommer bedst for start. Når du skal tilrettelægge dit projekt eller forløb, så forsøg at få lederne med på ølkassen når medarbejderne skal i gang.

Træn personlighed, tone og teknik

Alle der begiver sig ud på LinkedIn på vegne af organisationen skal lære mediet og dets virkemidler at kende. Selvom meget er learning by doing, så er der behov for at træne den personlige tone, hvordan virksomhedens budskaber bedst performer på LinkedIn osv.

Lav fælles aftaler og guidelines

I de fleste organisationer vil der være behov for at lave få, men præcise guidelines til medarbejdere og ledere, der kommunikerer på LinkedIn. Simple råd til, hvad I gør og ikke gør i jeres kontekst, og til hvor man kan hente hjælp og inspiration, hvis man går i stå. Det er også en god idé at lave aftaler om at like og tagge hinanden, så man hjælper med at sprede opslagene.

Giv de mest ivrige ekspert-status

Der er altid nogle medarbejdere, der er dygtige end andre til at bruge LinkedIn, og til at tage personlig tone, budskaber og teknik til sig. Brug dem som interne eksterper så de er med til at coache andre medarbejdere, og måske endda lederne i at bruge LinkedIn – det gavner hele vejen rundt i projektet.

Følg op og mål på, hvad der virker

Alle indsatser bliver på et tidspunkt udfordret af dagligdagen, og det gælder også employee advocacy. For selvom du forsøger at skabe rutiner og hjælpe medarbejdere og ledere i det daglige så de husker at kommunikere om deres arbejdsliv på LinkedIn, så vil det stadig blive udfordret af andre opgaver. Sørg derfor for at følge op med jævnlige møder og en-til-en sparring med dem, der har sværest ved det.

Og husk så at fejre jeres fremskridt. Succes med employee advocacy kommer ikke natten over. Det kræver et langt sejt træk, så det er vigtigt at markere fremskridt og lære af, hvad der for alvor fungerer når ledere og medarbejdere kommunikerer på LinkedIn.

Læs også: 6 trin til at få medarbejderne ud over rampen på LinkedIn

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev