mennesker er medier

Mennesker er de stærkeste medier

Mennesker er medier. Og mennesker er de stærkeste medier. Det er derfor, at virksomheder og organisationer skal få deres menneskelige stemmer til at fortælle historierne på digitale og sociale medier, så der lyttes mere, og så der vindes på kontoen for troværdighed, transparens og omdømme.

Teorien bag employee advocacy, ambassadørkommunikation og toplederkommunikation på sociale medier, er egentlig simpel. Den handler om, at kunder, medlemmer, medarbejdere, beslutningstagere og andre, helst lytter til mennesker, frem for logoer. Og at de kræver at kunne gå i dialog og tale med virksomheder og organisationer, der skal være tilgængelige som aldrig før.

Det er lidt svært at føre en fornuftig samtale med et skilt på en facade. På samme måde er det svært at føre en samtale med en upersonlig profil på sociale medier, hvor det eneste du ser, er logoet fra den virksomhed eller organisation du søger kontakt med. Mennesker vil tale med mennesker. Det er også derfor vi helst vil tale med en rigtig bankrådgiver, have en personlig samtale med lægen og kunne kommunikere direkte med dine børns lærere og pædagoger. Vi vil have et ansigt på den vi kommunikerer med i det samtaler, der er væsentlige for os.

De historier i medierne, der rører os mest, er de menneskelige historier, hvor mennesker fortæller deres personlige historier. Det er ikke for ingenting, at de fleste gode historier i medierne, der skaber forandring, er menneskelige cases, der giver os et indblik i samfundets store problemer i øjenhøjde fortalt af rigtige mennesker.

Vi har altid fortalt historier, og de historier vi husker bedst, er fortalt af mennesker, der har noget på hjerte. Historiefortælling skaber et bånd mellem fortælleren og tilhøreren, og vi forstår bedre budskabet når historien er fortalt med mennesker involveret fordi vi selv er mennesker. På den måde skaber og udvikler menneskelige historier stærke relationer mellem mennesker.

For virksomheder og organisationer er menneskelige relationer altafgørende. Derfor er de også nødt til at bruge mennesker som medier til at fortælle de gode historier.

Når mennesker bruges som medier på deres egne platforme på digitale og sociale medier, skaber det relationer og det giver virksomheder, brands og organisationer den transparens som moderne forbrugere efterspørger. Og med mennesket som medium kan man personliggøre virksomhedens værdier som bliver mere og mere vigtige at kommunikere om for virksomheder og brands – ikke mindst over for millenials.  

Når toplederen bliver medie

Når topledere bliver deres egne medier på deres egne platforme som LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram eller i blogs, podcasts og video, får de deres egen sendemast til at skabe præcis den fortælling om virksomhedens væsentligste budskaber – uden om det vi traditionelt har betragtet som medier. Det er ikke mindst vigtigt for topledere, der på den måde kan kommunikere værdier, visioner og de strategisk vigtige budskaber og selv svinge taktstokken.

Det kræver overvindelse for mange topledere. Og der er oplagte barrierer, der er vigtige at være bevidst om og adressere. Til gengæld er der meget at vinde. For den personlige stemme topledere kan kommunikere med på sociale medier, skaber både mere troværdighed, autenticitet og nærhed – og så fremstår topchefen ganske enkelt mere menneskelig og tilgængelig end nogen virksomhedskanal nogensinde kommer til.

Der er meget at lære for topchefer, der vil lære at være et menneskeligt medium. Formål, målgrupper, indhold og de enkelte kommunikationskanalers styrker og svagheder, er afgørende at forholde sig til for toplederen, hvis man skal få effekt med sin personlige kommunikation. Og ikke mindst at kunne tænke indhold til sociale medier ud fra de vigtigste gøremål i en travl hverdag.

Og så er det helt afgørende at turde bruge af egen person. For personlighed fremmer forståelsen, og kun med autenticitet og en personlig tone, får man den effekt, der gør toplederen til et troværdigt menneskeligt medie.

Effekterne udebliver ikke. De ’sociale’ topledere, der får en stemme på sociale medier, bliver belønnet med en større grad af loyalitet hos kunderne, mere salg og flere positive omtaler på sociale medier. Alt i alt; et en bedre placering i markedet.

Når medarbejdere bliver medier

Ambassadørkommunikation, employee advocacy eller netværkskommunikation for medarbejdere. Kært barn har mange navne, men fælles for disciplinerne er, at medarbejderen bliver et medium for arbejdsgiveren så de kan fortælle historier og komme ud over rampen med organisationens budskaber til fælles bedste. Når medarbejdere kommunikerer i egne sociale medier-profiler om virksomhedens arbejde, bliver de medskabere af fortællingen om virksomheden, og får dermed en aktie i at hjælpe med til mere synlighed, større troværdighed og bedre omdømme.

Når de medarbejdere, der kan og vil deltage i fortællingen om virksomhedens arbejde får lov, giver det dem ikke alene en stærkere relation til deres arbejdsplads. Det giver også virksomheden mulighed for at fortælle historier med en personlig stemme, der rammer medarbejdernes personlige og faglige netværk. Og så kunder, brancheinteressenter og kommende medarbejdere lærer organisationen at kende indefra. Kort sagt, så drager hele organisationen fordel af de personlige stemmer på sociale medier.

Også for medarbejdere, der bliver spurgt om, om de vil deltage i employee advocacy programmer, er der naturlige barrierer. Det er et stort skridt for mange at begynde at kommunikere med virksomhedens rygmærke på. Laver jeg fejl, så jeg får problemer i mit arbejde? Hvad skal jeg skrive om? Hvordan får jeg tid til det i en travl hverdag? Spørgsmålene er mange, og skal man have succes med employee advocacy, er det væsentligt at adressere al den skepsis, som medarbejderne møder med. Og det er vigtigt at lave klare guidelines sammen – medarbejdere og ledelse. Det kan du finde inspiration til her.

Gør employee advocacy til strategi

Når mennesker er medier, kommer det ofte ikke af sig selv. Man er som virksomhed eller organisation nødt til at gøre det til et strategisk valg at bruge organisationens personlige stemmer, og arbejde målrettet med det. I min bog Del dig stærkere – strategi og taktik for topledere på sociale medier, opstiller jeg en simpel formel for, hvordan arbejdet med employee advocacy kan struktureres.

1) I udvælger de medarbejdere, der er relevante for jeres ambassadør-indsats på sociale medier, og I udvælger emner, dagsordener og sociale medie-kanaler.

2) I tilbyder disse medarbejdere at være en del af en struktureret indsats, der til at starte med er tidsbegrænset.

3) I træner medarbejderne, så de får forståelse for, hvorfor deres delinger er vigtige, og indsigt i det gode indhold, hvad der skaber engagement og platformenes natur.

4) I lader medarbejderne eksekvere, og fra ledelsesniveau følges udviklingen og medarbejderne anerkendes i det daglige – og her hjælper det hvis toplederen interagerer med det indhold, medarbejderne lægger online.

5) I evaluerer den samlede indsats, når projektperioden rinder ud, og starter forfra med at se på, hvilke medarbejdere, emner og dagsordener der skal fortsætte med at være ambassadør for virksomheden. Efterhånden får I igennem struktureret motivationsarbejde startet en kultur, hvor medarbejdere i højere grad kan og vil bære organisationens budskaber ud over rampen.

Når organisationens mennesker bliver medier og står i frontlinjen af virksomhedens kommunikation, sker der langsomt men sikkert noget godt med virksomhedens kultur. Medarbejderne føler sig mere inddragede, stoltheden øges, medarbejdertilfredsheden stiger, og organisationen får en tydeligere placering hos interne og eksterne interessenter.

At gøre ledere og medarbejdere til personlige medier for virksomheden, kræver mod og forståelse for fordele og ulemper. Men de færreste organisationer har gavn af at lade være.

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev