employer branding

Sådan styrker du din employer branding med sociale medier

Employer branding er disciplinen, der sætter markedsføringen af virksomheden som arbejdsplads i system, og som giver organisationen mulighed for at styrke rekruttering, fastholdelse og omdømme som arbejdsplads. Med den rette strategi og brug af sociale medier som LinkedIn får virksomheden et forspring i kampen om de vigtigste medarbejdere.

Employer branding. Kommunikationsindsatsen, hvis hovedformål er at vise arbejdspladsen frem så den er mest attraktiv for potentielle medarbejdere, er ikke en ny disciplin. Men den udvikler sig hastigt efterhånden som medarbejdere stiller nye krav til deres arbejdsplads og mulighederne på digitale og sociale medier udvikler sig.

Fra tid til anden ser vi massive fremstød fra store virksomheder, der som Sodastream eller vores egen Mærsk laver stort opsatte videoproduktioner som en del af deres employer branding. Disse produktioner tjener både som PR og naturligvis til at styrke virksomhedernes omdømme som arbejdsplads – i Mærsks tilfælde også ved at sætte en ny retning i sin kommunikation med det omkringlæggende samfund. Men employer branding behøver ikke være så stort opsat med udgangspunkt i de corporate kanaler.

Employer branding kan med god grund være både mere håndholdt, mere personlig og mere netværksorienteret. Og her kommer sociale medier som LinkedIn ind i billedet.

Styrk strategien med sociale medier

Som med så meget andet handler succes om at få lagt rammerne for det arbejde man skal i gang med – eller justere hvis man allerede er i gang med employer branding. En god strategi for employer branding sætter ord på:

1) Hvad er kernefortællingen om vores arbejdsplads?

2) Hvad gør vores arbejdsplads unik?

3) Hvem er vores hovedmålgrupper?

4) Hvor er vores rekrutteringsudfordringer og hvem er vi i konkurrence med?

5) Hvilke kanaler og personer kan vi bruge til at bære vores budskaber ud i verden?

Det siger sig selv, at en holdbar strategi for employer branding skal være forankret på højeste niveau i organisationen. For de budskaber om organisationen man skal bruge til at sælge sig selv som arbejdspladsplads skal bore sig ind til selve DNA´et af organisations mission, og er en del af den samlede eksterne fortælling om organisationen. På den måde er employer branding noget, der ikke blot bør være allestedsnærværende i HR-afdelingen, men også følges af virksomhedernes topledelse. 

Det handler om værdier

Lidt forenklet er det min påstand, at employer branding handler om at kommunikere sine værdier som virksomhed og arbejdsplads i et sprog, på en måde og i kanaler så potentielle medarbejdere finder virksomheden attraktiv. Derfor er en virksomhed eller organisation uden tydelige værdier også dårligere stillet end dem, der arbejder langsigtet med at positionere sig gennem tydeliggørelse af holdninger, kultur og tradition – alt det, der gør virksomheden unik.

Og tallene taler sit tydelige sprog: Medarbejdere på tværs af faggrupper vil helst arbejde for virksomheder, der har klare værdier og som er transparent om, hvad den foretager sig – og som i øvrigt har tydelige topledere fx på sociale medier.

Når man i strategi og praksis skal arbejde med employer branding handler det om at bruge værdierne i sin kommunikation med potentielle medarbejdere – og på digitale og sociale medier sætte strøm til fortællingen om, hvordan man som virksomhed gør en forskel. Ikke blot for den enkelte, men måske for lokalsamfundet, for landet eller for verdenen.

Og så er det show it, dont tell it. Vi vil se værdierne foldet ud af ledere og medarbejdere, og gerne med en tydelig tone of voice, der kan fungere som rød tråd på tværs af de corporate kommunikationskanaler og de personer, der bliver en del af indsatsen.

Autentisk employer branding er upoleret, indsigtsgivende og ærlig. 

Giv medarbejderne ordet  

Med en gammelkendt floskel, siges det, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Men ikke mindst når det gælder om at synliggøre virksomhedens arbejde og kommunikere dets værdier er medarbejderne en hjørnesten til at udbrede kendskabet om virksomheden. Det gælder på tværs af kommunkationsdiscipliner, og det gælder i høj grad for arbejdet med employer branding.

For er der noget, der kan være med til at vise, hvad en virksomhed står for og arbejder med til dagligt, så er det det blik ind i organisationen man får når medarbejderne aktivt kommunikerer om deres hverdag på sociale medier. Mennesker stoler på mennesker, og det er en af hovedårsagerne til, at det giver så god mening at bruge medarbejderne som talerør til at kommunikere om arbejdspladsens værdier til de personlige netværk som organisationens hovedkanaler ikke kan komme i nærheden af.

Når medarbejderne som del af employee advocacy-arbejdet åbner døren til maskinrummet, så potentielle medarbejdere, kunder og alle vi andre får et kig ind bag facaden af virksomheden, får fortalt de gode historier i medarbejderhøjde og får et autentisk indblik i hvad virksomheden står for, ja så øges den gennemsigtighed som også potentielle medarbejdere kræver når de skal vurdere om de skal vælge virksomheden til.

Gøres arbejdet med employee advocacy som en del af employer branding-indsatsen rigtigt, er det min klare holdning, at virksomheden får et uvurderligt redskab til at både fastholde og rekruttere de vigtigste medarbejdere. Også det arbejde kræver klare rammer, træning af medarbejdere – og opmærksomhed på, at det tager tid. 

Tydelig ledelse er god employer branding  

Et af de vigtigste aspekter af effektfuld employer branding er tydelige topchefer. Ambitiøse organisationer, der vil frem i verden med employer branding er derfor også nødt til at arbejde disciplinen ind i topledernes kommunikation på tværs af medier, hvad enten man så kalder det CEO branding, CEO activism eller bare toplederkommunikation.

Særligt på LinkedIn – og alt efter hvilke faggrupper man skal rekruttere – er det mere end oplagt, at toplederne i virksomheden kommunikerer offensivt som en del af employer branding-indsatsen.

Den tydelige ledelse man aktivt kan vise, den synlige anerkendelse af medarbejdere og den strategiske værdikommunikation er nøgleord for, at arbejdspladsen opfattes som attraktiv. Såvel i employee advocacy som i employer branding er det et strategisk syvmileskridt, hvis toplederen kan og tør gå forrest med at kommunikere om de værdier og det arbejde, der gør virksomheden unik.

Employer branding er et arbejde, der aldrig bliver færdigt og et produkt, der aldrig bliver færdigudviklet. Men på sociale medier kan virksomheder og organisationer styrke deres vigtige rejse med at rekruttere de medarbejdere, der skal sikre omdømme, forretning og fremtidig velstand.

 —

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan din organisation kan bruge sociale medier til employer branding så tag fat i Troels Johannesen tj@troelsjohannesen.dk eller læs mere her

employee advocacy linkedin

Troels Johannesen er strategisk kommunikationsrådgiver og hjælper ledere og organisationer med at kommunikere på tværs af medier og med digital interessevaretagelse og lobbyisme. Han er forfatter og ekspert i toplederkommunikation på sociale medier. 

Skriv til tj@troelsjohannesen.dk eller ring på +45 31319065

Tilmeld nyhedsbrev

Andre blogindlæg

Bliv klogere på sociale medier – tilmeld dig mit nyhedsbrev